קורס אבחון לשון במודל חמשת היסודות- עברית
קישור לדף
Tongue diagnosis in five elements model- online- english
-- coming soon--
Ba Zi astrology- the energetic DNA of the person
-- coming soon--

© 2019 BY AARON ZIZOV- ZIZEN SEMINARS 

+972-522-671654

  • Facebook